• Promijenite boje

  • Promijenite veličinu

Činjenice o HIV/AIDS-u za razgovor s djecom

Zaššto biste trebali razgovarati o HIV/AIDS-u sa svojim djetetom?
Zato ššto djeca svakog uzrasta trebaju znati činjenice o HIV-u ili AIDS-u, primjerene njihovoj djeteta.
Djeca čuju o HIV-u i AIDS-u na televiziji, na igrališštu i od svojih prijatelja. Mnogo toga što čuju što možžda nije istina.
Roditelji ili drugi članovi obitelji najbolje poznaju svoje dijete i oni im mogu na najbolji način pružžiti osnovne informacije o toj bolesti, primjerene dobi djeteta.

Kako možžete zašštititi svoje dijete od HIV-a?
Važno je naučiti svoje dijete o načinima prijenosa HIV-a i koji su načini zaštite.

Kako razgovarati sa svojom djecom?
Učenje o HIV/AIDS-u je proces, a ne jedan događaj. Najbolje je razgovarati:

  • • često
  • opušteno
  • godinama, kako dijete raste

 

Osnovne činjenice o HIV/AIDS-u:

ŠŠo je HIV ?
HIV je kratica za virus humane imunodeficijencije. To je virus koji uzrokuje sindrom stečenog nedostatka imunosti (AIDS, od eng. Acquired immunodeficiency syndrome, SIDA je francuska kratica, i znači isto).

Osobe zaražžene HIV-om mogu izgledati i osjećati se zdravo godinama. Neki i ne znaju da su zaražženi. Bez obzira na prisutnost znakova bolesti, osobe koje nisu svjesne da su zaražene,  mogu širiti zarazu HIv-om na druge osobe. Današnja medicinska skrb i liječenje omogućuju zaražženim osobama normalan žživot i rad.

ŠŠto je AIDS?
Sindrom stečene imunodeficijencije (AIDS) je uznapredovali stadij neliječene infekcije virusom humane imunodeficijencije (HIV-om), s posljedičnim razvojem specifičnih zaraznih i malignih bolesti.

HIV se prenosi:

  • nezaštišćenim spolnim odnosom sa zaražženom osobom
  • razmjenom igala, ššprica ili drugog pribora za injiciranje driga sa zaražženim osobama
  • sa zaražžene majke na njezino dijete prije, za vrijeme ili nakon poroda (dojenjem).

Kako se HIV ne prenosi?
HIV se ne prenosi  socijalnim kontaktom (rukovanje, grljenje, razgovor…), zrakom, hranom, vodom ili insektima.

HIV se ne prenosi:
•dodirivanjem i grljenjem
•sjedenjem pokraj nekoga
•kupanjem u bazenima
•dijeljenjem hrane, tanjure, čašša, žžlica, itd.
insektima i životinjama

Tko se možže zaraziti HIV-om ?
Bilo tko, tko prakticira rizično ponašanje, možže dobiti HIV. Nije važžno je li mušško ili žžensko, mlad ili star, osoba heteroseksualne ili homoseksualne orijentacije, kojeg je porijekla. Važžno je ššto radiš sa svojim tijelom i izlaažeš li se riziku zarazi HIV-om.

HIV i AIDS mogu se spriječiti:
• apstinencijom, uzajamno vjernom vezom, korištenjem zaštite prilikom spolnih odnosa (vaginalnih, analnih ili oralnih)
•izbjegavanjem korištenja droga, ne dijeljenjem igala i šprica za injiciranje droga
•izbjegavanjem izravnog doticaja s krvlju druge osobe (npr.
rituali krvnog bratimljenja itd.)

 

ZA RODITELJE DJECE PREDŠŠKOLSKE I MLAĐE ŠŠKOLSKE DOBI

Vi najbolje poznajete svoje dijete i Vašša je odluka ššto ćete mu reći.

Neki savjeti za razgovor sa svojim djetetom:

•Tražžite priliku za razgovor o HIV/AIDS-u u svakodnevnom žživotu, npr. uz prigodne emisije na televiziji.

•Dajte svom djetetu osnovne informacije o HIV/AIDS-u koje su u skladu s njegovim uzrastom i naučite ga kako se
možže zaštititi od zaraze HIV-om.

•Odgovorite na pitanja iskreno. Ako ne znate odgovor, recite to. Sa starijim djetetom zajednički tražžite odgovor.

•Razvijajte suosjećanje prema zaražženim osobama.

 

Razgovor s djecom predšškolske dobi

Djeca predšškolske dobi ne trebaju znati mnogo detalja. Ne smiju biti zabrinuta za svoju sigurnost ili Vas.

Možže im se reći:
• “Djetetu je tešško zaraziti se HIV-om.”
• -“Ne možžeš se dobiti HIV kao ššto se dobiješ prehlada.”

Pitanja koja djeca ovog uzrasta mogu postaviti i mogući odgovori:

Pitanje: “Hoću li dobiti HIV ili AIDS ako sam zločest/a?”
Odgovor: “Ne, ljudi ne dobiju HIV ili AIDS jer su zločesti.”

Neki savjeti za razgovor sa svojim djetetom:

•Naučite djecu da ne dižžu s poda predmete koji ih mogu porezati ili ubosti, kao npr. razbijeno staklo ili igle.

•Koristite pravilne nazive za dijelove tijela.

•Odgovarajte na pitanja iskreno izbjegavajući mnogo detalja. Npr. možžete reći da je spolni odnos kad se dvije odrasle
osobe maze na poseban način čime si pokazuju kako se jako vole.

 

Razgovor s djecom u nižžim razredima osnovne šškole

Djeca u nižžim razredima osnovne šškole bi trebala znati osnovne činjenice o HIV/AIDS-u.

Možže im se reći:
• “AIDS je bolest koja nastaje zbog sitnog uzročnika koji se zove virus. Virus možže ući u krv.”
• Bezopasno je ići u šškolu i igrati se sa djecom koja imaju HIV infekciju.”
• “Opasno je dirati tuđu krv.”

Pitanja koja djeca ovog uzrasta mogu postaviti i mogući odgovori:

Pitanje: “Kako ljudi dobiju HIV?”
Odgovor: “Većina ljudi dobila je HIV korišštenjem već uporabljenih tuđih igala za uzimanje droge ili spolnim odnosima bez zašštite.”

Pitanje: “Kako djeca dobiju HIV?”
Odgovor: “Malo djece ima zarazu HIV-om. Većina njih se razboljela zato ššto njihova mama ima virus koji se zove HIV.”

Neki savjeti za razgovor sa svojim djetetom:

•Koristite konkretne primjere, npr. objasnite zaššto se zamotavaju posjekotine – jer kroz ranu sitne klice mogu
ući u tijelo i uzrokovati bolest.

•Ispravite krive činjenice, npr. da se HIV možže dobiti ubodom komaraca – HIV se ne prenosi insektima i životinjama i
i to nije način kako se zaraza HIV-om prenosi.

• Ohrabrite djecu da Vam se obrate s pitanjima.

Recenzirano:
Označava kada je članak pregledan u potpunosti od strane stručne osobe. Ova dva datuma se ne moraju uvijek poklapati

Promjenjeno: 12. studenoga 2016.
Promjenjeno označava kada je članak zadnji put izmjenjen. Promjenjen je dio člnaka ili cijeli članak
O autoru
Izvor: Referalni centar za dijagnostiku i liječenje zaraze HIv-om, Klinika za infektivne bolesti "Dr.F. Mihaljević"