Ako se izlažeš riziku, testiraj se na klamidiju i mikoplazmu

Dio mladih se upušta u rizična spolna ponašanja koja mogu imati negativna trenutačan (spolno prenosive infekcije i neplanirana trudnoća) i dugoročan (kronične bolesti, teškoće zanošenja i neplodnost, zloćudne i životno ugrožavajuće bolesti) nepovoljan utjecaj na zdravlje.

Prema prijavama zaraznih bolesti i podacima iz zdravstvenih ustanova i istraživanja u Hrvatskoj se u posljednjih pet godina godišnje prosječno bilježi oko 340 klamidijskih infekcija, a raširenost midijskih infekcija kod adolescenata i mladih do 25 godina, prema različitim istraživanjima, kreće se od 3,5 do 6,2%.

Redoviti preventivni pregledi kod liječnika čuvaju zdravlje

Redovito obavljajte preventivne preglede i testirajte se. Spolno prenosive bolesti često nemaju uočljive simptome ili su bez simptoma.

Ako ste spolno- aktivni i bili u riziku od zaraze spolno prenosivim bolestima, pridružite se programu probira studentske populacije u dobi od 18 do 25 godina Grada Zagreba na spolno prenosive bakterije klamidiju i mikoplazmu. Neliječene spolno prenosive infekcije mogu imati ozbiljne posljedice po vaše zdravlje i neželjene komplikacija u budućnosti. Pametno brinite o svom spolnom zdravlju jer ono je važno.

Probirno testiranje mladih na spolno-prenosive bakterije klamidiju i mikoplazmu organizira Služba za kliničku mikrobiologiju – Referentni centar za dijagnostiku spolno-prenosivih infekcija MZ RH i Služba za školsku i adolescentnu medicinu Nastavnog zavoda za javno zdravstvo “Dr.A. Štampar”.

Više informacija o programu probira, letak i  gdje se javiti možete pronaći na ovom linku:

http://www.stampar.hr/hr/testirajte-se-na-klamidiju-i-mikoplazmu-program-probira-za-studentice-i-studente-grada-zagreba-u