Prevencija raka dojke

Rak dojke najčešći je rak u žena. Broj novooboljelih u Europi je u porastu, ali je broj umrlih u padu. ... više

Utjecaj pušenja na zdravlje

Danas gotovo nema čovjeka koji ne zna da je pušenje štetno za zdravlje. Jednom anketom u osnovnoj školi, čak 90% ... više

Prevencija stresa

Stres je odgovor organizma na situaciju koju osoba doživljava kao ugrožavajuću po svoj tjelesni ili psihički integritet. Organizam se u ... više

Prevencija bolesti srca i krvnih žila

Promicanje zdravoga načina života proces je koji ljudima omogućava da unaprijede svoje zdravlje i osposobe se za kontrolu vlastitoga zdravlja. ... više

Kvaliteta života starijih ljudi

Unapređenjem standarda, novim dostignućima u znanosti, pojačanom brigom o kvaliteti života i zdravlja ljudi, došlo je do produženja životnoga vijeka. ... više

Lijekovi u starijoj dobi

Starije osobe najveći su potrošači lijekova i troše dvostruko više lijekova na recept nego opća populacija. Zbog osobitosti te dobne ... više

Mjerenje tjelesne temperature

Tjelesna temperatura predstavlja ravnotežu između unutarnje temperature, stvorene mijenom tvari u stanicama tkiva i organa, i površinske temperature, koja se ... više

Snižavanje povišene tjelesne temperature

Povišena tjelesna temperatura najčešće predstavlja odgovor organizma na infekciju bakterijama, virusima, parazitima, no može biti i posljedica manjka tekućine u ... više

Mjerenje krvnoga tlaka

Krvni tlak sila je kojom krv tlači stijenku krvne žile: arterije-arterijski tlak i venevenski tlak. Najčešće mjerimo arterijski krvni tlak, ... više