Elektroničke cigarete

Rezultati Svjetskog istraživanja o uporabi duhana u mladih (engl. Global Youth Tobacco Survey; GYTS) među učenicima u dobi od 13 do ... više

Prevencija stresa

Stres je odgovor organizma na situaciju koju osoba doživljava kao ugrožavajuću po svoj tjelesni ili psihički integritet. Organizam se u ... više

Međunarodni dan mladih

Tema ovogodišnjeg Međunarodnog dana mladih je ” Put do 2030. godine: iskorjenjivanje siromaštva i postizanje održive potrošnje i proizvodnje” . ... više