Osteoporoza

Osteoporoza je metabolička bolest kostiju, karakterizirana progresivnim gubitkom koštane mase po jedinici volumena, što povećava sklonost prijelomima, naročito kralježaka, podlaktice ... više

Upute o mjerama protiv raka

Opće upute za sprečavanje raka sastoje se od:   pridržavanja pravilnih životnih navika 1. ne pušiti 2. redovite obavljati fizičke ... više

Prevencija raka dojke

Rak dojke najčešći je rak u žena. Broj novooboljelih u Europi je u porastu, ali je broj umrlih u padu. ... više

Prevencija bolesti srca i krvnih žila

Promicanje zdravoga načina života proces je koji ljudima omogućava da unaprijede svoje zdravlje i osposobe se za kontrolu vlastitoga zdravlja. ... više