Zaštita od hladnoće

Briga za zdravlje kad nastupe hladnoće Hladnoća može nepovoljno utjecati na zdravlje i uzrokovati smrzotine koje prvo zahvaćaju nos, uške i ... više

Odabir sirovina i sigurna hrana

Evolucija pripreme hrane uvijek je slijedila razvoj čovjeka i dugo nije imala velikih promjena. Potreba uporabe složenijih tehnologija, industrijski obrađenih ... više

Dan voda – 22. ožujak

Voda je širok pojam i zbog toga svake godine Ujedinjeni narodi proglase dan voda s težištem na neki od bitnih ... više

MEĐUNARODNI DAN ZAŠTITE OD BUKE

Izloženost intenzivnoj buci izravno utječe na oštećenje sluha, dok neizravno buka utječe na zdravlje mnogih organa i tjelesnih sustava kao ... više

Svjetski dan zaštite okoliša

5. lipnja je Svjetski dan za pozitivno djelovanje na okoliš radi njegove zaštite. Na taj dan je održana Konferencija Ujedinjenih ... više