Dan voda – 22. ožujak

Voda je širok pojam i zbog toga svake godine Ujedinjeni narodi proglase dan voda s težištem na neki od bitnih problema za čovječanstvo. Ove godine UN proglasili su Međunarodni dan voda s naglaskom na ZDRAVSTVENU ISPRAVNOST.

Za stanovnike Hrvatske je pravo i mogućnost priključenja na zdravstveno ispravnu vodu za piće iz slavine neupitno, kako zbog izuzetnih hidroloških okolnosti tako i zbog dobre kakvoće podzemnih voda. Ipak, potrebno je znati da preko 100 miliona Europljana tu mogućnost nema. Još više zabrinjava da u europskoj Regiji 37 djece umire svaki dan zbog proljeva izazvanog korištenjem zdravstveno neispravne vode. Osnovno ljudsko pravo na zdravstveno ispravnu vodu je stalan problem u paneuropskoj regiji.

Zbog toga su Ujedinjeni narodi sa sjedištem u enevi osnovali posebno nezavisno tijelo – Odbor za praćenje poštivanja zakonitosti pri Gospodarstvenoj komisiji za Europu (UNECE) i pod pokroviteljstvom Ureda za Europu Svjetske zdravstvene organizacije (WHO/Europe). Ovaj Odbor osnovan je za nadzor i osiguranje praćenja poštivanja zakonitosti provedbe Protokola o vodi i zdravlju, znanog i kao Londonski protokol, za Konvenciju o zaštiti uporabe prekograničnih rijeka i međunarodnih jezera. Cilj ovog Protokola je poboljšanje pristupa vodi kao temeljnom ljudskom pravu u europskoj Regiji koja obuhvaća 54 zemalja.

Autoriteti zaštite okoliša uključeni u rad nastoje proširiti svoj rad na globalnu razinu. Odbor sastavljen od devet nezavisnih stručnjaka, znanstvenika i odvjetnika koji su se specijalizirali za pravo zaštite okoliša održao je prvi sastanak 12.ožujka 2008. godine. Kao prvo Odbor je prilagodio pravila komuniciranja s javnošću  s nevladinim organizacijama i samim građanima – razmatrajući pogreške vlada i njenih administracija, a koje se susreću kod odredaba iz Protokola.

Odbor za praćenje poštivanja zakonitosti osigurava prevenciju, kontrolu i smanjenje pojave bolesti prenijete vodom, kao i porast broja stanovnika koji se opskrbljuju zdravstveno ispravnom vodom i adekvatnom zdravstvenom zaštitom. Pojava zarazanih bolesti prouzrokovanih zdravstveno neispravnom vodom se najčešće pojavljuje kod djece u dobi između 6 i 11 mjeseci. U 2006. godini je registrirano više od 170 000 slučajeva pojave bolesti čiji je uzrok bila zdravstveno neispravna voda (uključujući i preko 120 000 oboljelih od hepatitisa A).

Širenje bolesti koje se prenose vodom naročito je prisutno u Istočnoj Evropi gdje 16% populacije nema vodu za piće u svom domu. Ovakvo stanje je najprisutnije u ruralnim područjima gdje polovina stanovništva nema zdravstveno ispravnu vodu i odgovarajući sanitetski sustav (kupaonica, WC)

U Zapadnoj Europi raste informiranost o značajnosti pojava bolesti i novim izazovima prouzrokovanim klimatskim promjenama. Veća je učestalost vodenog stresa, kojem su uzrok velike količine oborina i porast globalne temperature u jezerima, rijekama i morima. Stoga će kakvoća vode i koločina zaliha vode biti pogođena više nego dosada. Ovdje se očekuje da kao uzročnici nastajanja bolesti prenijetih vodom vodeću ulogu preuzme porast štetnog cvjetanja algi i stvaranja novih čimbenika u okolišu sa za sada nepoznatim bolestima.

Provođenje Protokola o vodi i zdravlju preko Odbora za praćenje poštivanja zakonitosti ostvariti će se kroz dva osnovna Milenijska razvojna cilja UN. Naime, Četvrti cilj glasi: do 2015 godine znatno povisiti postotak populacije sa zdravstveno ispravnom vodoopskrbom i primjerenom sanitacijom) i Sedmi cilj je: reducirati motrtalitet djece ispod 5 godina života za dvije trećine.

Kakva je zdravstvena ispravnost vode u Hrvatskoj?

Prosječna opskrbljenost stanovništva Hrvatske vodom iz javnih vodoopskrbnih sustava iznosila je 76% u 2002. godini, što znači da je na javnu vodoopskrbu priključeno oko 3,35 milijuna stanovnika Hrvatske. Predviđa se povećanje do 2009. godine na 88%, odnosno na 94% u godini 2015.godini, što znači prosječno povećanje od 1,4 % godipšnje. Opskrbljenost stanovništva veća je na jadranskom slivu (86%) u odnosu na crnomorski sliv (71%).

Kontrola zdravstvene ispravnosti vode za piće obavlja se sukladno Pravilniku o zdravstvenoj ispravnosti vode za piće u ovlaštenim laboratorijima. Prema rezultatima kontrolnih laboratorijskih analiza, prosječni broj uzoraka vode koji ne zadovoljavaju sanitarne standarde iznosi manje od 10% na razini države. Velika većina ovih nezadovoljavajućih voda dolazi iz lokalnih vodovoda i individualnih zdenaca. Najčešći uzroci neispravnosti vode jesu mikrobiološki pokazatelji, amonijak, nitrati, organski spojevi i mutnoća. Za razliku od javne vodoopskrbe u kojoj je voda pod stalnim nadzorom i monitoringom javnozdravstvenih službi i sanitarne inspekcije, provedba ovih mjera u vodi iz lokalnih vodovoda i individualnih zdenaca je upitna.