Djelatnik u središtu radnog sustava – tvrtka prijatelj zdravlja

Radno mjesto kao važna odrednica zdravlja

Radno mjesto je, uz obitelj i školu, jedna od tri primarne društvene zajednice te time i jedna je od najvažnijih socijalnih odrednica zdravlja. Zdravo radno okruženje preduvjet je socijalnog, mentalnog i fizičkog zdravlja, a zdrav radno aktivan čovjek je preduvjet društvenog opstanka. Investicija u zdravlje, investicija je u produktivnost i razvoj zajednice te u ekonomski i socijalni napredak i blagostanje. Unaprjeđenjem zdravlja na radnom mjestu djelatnici su produktivniji, smanjuje se stopa bolovanja, smanjuje se broj odlazaka u prijevremenu mirovinu te se povećava ekonomska dobit. Promicanje primjene zdravijih tehnologija i procesa rada te proizvoda koji su zdraviji, štiti se ne samo zdravlje radnika, već i potrošača i okoliša.

Imajući u vidu potrebu promicanja zdravlja na radnome mjestu Ministarstva zdravlja i Hrvatski zavod za javno zdravstvo u okviru Nacionalnog programa „Živjeti zdravo“ osmislili su modul pod nazivom „Tvrtka prijatelj zdravlja“, vezan uz gospodarstvo i očuvanje i promicanje zdravlja na radnom mjestu.

Što je tvrtka prijatelj zdravlja?

Modul „Tvrtka prijatelj zdravlja“ usmjeren je zaposlenicima i klijentima te potiče uvođenje posebnih oznaka za radna okruženja koja zaposlenicima omogućuju usvajanje zdravih životnih navika, promiču zdravlje na radnom mjestu te iskazuju pozitivnu brigu o zdravlju djelatnika, zdravlju potrošača i klijenata te očuvanju okoliša.

Što čini tvrtku prijatelj zdravlja?

 • zdrava radna okruženja
 • usvajanje zdravih životnih navika
 • promicanje zdravlja na radnom mjestu
 • unapređenje zdravlja na radnom mjestu
 • pozitivna briga o zdravlju djelatnika
 • proizvodi koji povoljno djeluju na zdravlje potrošača

Tko može biti tvrtka prijatelj zdravlja?

Kako bi određena tvrtka dobila naslov „Tvrtka prijatelj zdravlja“ potrebno je zadovoljiti određene kriterije. Tim stručnjaka Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo dolazi u nadzorni posjet tvrtki gdje provodi ocjenjivanje radnog okruženja tvrtke koja se kandidira za stjecanje naziva „Tvrtka prijatelj zdravlja“. Kroz procjenu se promatraju sedam područja:

 1. Prehrana:
  • dostupnost obroka sukladno principima zdrave prehrane
  • promocija voća i povrća
  • dostupnost vode za piće
  • informacije o energetskoj vrijednosti pojedinih obroka
 1. Promicanje tjelesne aktivnosti
  • vježbe na radnom mjestu
  • sufinanciranje tjelesne aktivnosti za djelatnike
  • stimuliranje dolaska na posao pješice ili biciklom (osigurano parkiranje bicikla)
  • organiziranje zajedničkih druženja uz tjelesnu aktivnost
 1. Zaštita zdravlja djelatnika na radnom mjestu
  • preventivni pregledi djelatnika
  • promicanje zdravlja i prevencija bolesti s obzirom na specifičnosti radnog mjesta
 1. Zabrana pušenja
  • postavljanje tiskanih oznaka i ograničavanje područja
 1. Zabrana konzumacije alkohola
  • postavljanje tiskanih oznaka i ograničavanje područja
 1. Uređenje okoliša
  • postavljanje klupica u dvorištu i/ili na zelenoj površini i sl.
 1. Zaštita zdravlja potrošača i klijenata

Oznaka „Tvrtka prijatelj zdravlja“ dodjeljuje se na vremenski period od dvije godine.

U tom periodu  predviđeno je održavanje edukacijskih modula koji sadrže predavanja za djelatnike tvrtke, najmanje jednom godišnje, prema definiranim temama:

 • pravilna prehrana
 • tjelesna aktivnost
 • mentalno zdravlje na radnom mjestu
 • alkohol
 • kockanje i klađenje
 • pušenje
 • prevencija kroničnih bolesti
 • zdravstvena ispravnost hrane
 • okoliš i zdravlje

Edukacijski moduli

Cilj edukacijskih modula je unaprijediti zdravlje djelatnika, poticati usvajanje zdravih životnih navika te spriječiti razvoj kroničnih, nezaraznih bolesti.  Edukaciju djelatnika provodio bi tim stručnjaka Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo. Trajanje pojedinih edukacijskih modula razrađeno je u skladu s potrebama tvrtke.

Intenzitet i sadržaj svakog edukacijskog modula usklađuje se prema potrebama tvrtke.

Edukacijski moduli po temama:

1. „PRAVILNA PREHRANA“

Cilj: educirati polaznike o temeljnim principima pravilne prehrane i njenoj ulozi u zaštiti i unapređenju zdravlja, osposobiti ih za kritično razmišljanje o svojoj prehrani (ali i o onoj njihovih najbližih) i potaknuti ih na usvajanje pravilnijih prehrambenih navika.

Tematske cjeline:

 1. Osnovni principi pravilne prehrane
 2. Obilježja suvremene prehrane
 3. Voće i povrće –  snaga šarenila
 4. Prehrambene masnoće i zdravlje
 5. Sol u prehrani i njezin utjecaj na zdravlje
 6. Ugljikohidrati i prehrambena vlakna u prehrani i njihov utjecaj na zdravlje
 7. Mediteranska prehrana
 8. Deklaracija na prehrambenim proizvodima

2. „TJELESNA AKTIVNOST“

Cilj: upoznavanje polaznika s važnosti tjelovježbe u očuvanju i unaprjeđenju zdravlja, kao i u prevenciji bolesti.

Tematske cjeline:

 1. Utjecaj tjelesne aktivnosti na zdravlje i funkcioniranje organizma
 2. Aerobno vježbanje kao oblik rekreativnog vježbanja
 3. Radionica 1: „Prikaz preporučenih preventivnih vježbi i vježbi za svakodnevno 10′ vježbanje na radnom mjestu“
 4. Radionica 2: „Samoprocjena i određivanje primjerene tjelesne aktivnosti prema osobnom afinitetu i vrsti radnog mjesta“

3. „MENTALNO ZDRAVLJE NA RADNOM MJESTU“

Cilj: upoznavanje s  čimbenicima rizika radnog okoliša koji najčešće ugrožavaju mentalno zdravlje, mehanizmom djelovanja te s prevencijom i načinom sprječavanja štetnih utjecaja na zdravlje.

Tematske cjeline :

 1. Stres na radnom mjestu
 2. Izgaranje na poslu (burn out)
 3. Zlostavljanje na radnom mjestu (mobbing)

4. „ALKOHOL“

Cilj: podizanje svijesti o djelovanju štetne uporabe alkohola na zdravlje i zdravstvene posljedice, alkoholu kao javnozdravstvenom problemu i društvenim posljedicama štetne uporabe alkohola te samoprocjena mogućeg problematičnog pijenja s ciljem osvještavanja mogućeg problema te podrška za traženje savjeta i pomoći.

Tematske cjeline :

 1. Djelovanje štetne uporabe alkohola na zdravlje i zdravstvene posljedice
 2. Alkohol kao javnozdravstveni problem i društvene posljedice štetne uporabe alkohola
 3. Samoprocjena mogućeg problematičnog pijenja

5. „KOCKANJE I KLAĐENJE “

Cilj: podizanje svijesti o razvoju ovisnosti o kockanju i klađenju, kockanju i klađenju kao javnozdravstvenom problemu i društvenim posljedicama patološkog kockanja i klađenja te samoprocjena mogućeg problematičnog kockanja i klađenja s ciljem osvještavanja mogućeg problema te podrška za traženje savjeta i pomoći.

Tematske cjeline:

 1. Razvoj ovisnosti o kockanju i klađenju
 2. Kockanje i klađenje kao javnozdravstveni problem i društvene posljedice patološkog kockanja i klađenja
 3. Samoprocjena mogućeg problematičnog kockanja i klađenja

 6. „PUŠENJE“

Cilj: podizanje svijesti o štetnom djelovanju uporabe duhana na zdravlje i zdravstvene posljedice „Pušenje –čimbenik rizika za zdravlje“, pušenju kao javnozdravstvenom problemu te mogućnostima odvikavanja uz podršku za traženje savjeta i pomoći.

Tematske cjeline :

 1. Štetno djelovanje uporabe duhana na zdravlje i zdravstvene posljedice
 2. Pušenje kao javnozdravstveni problem
 3. Mogućnosti odvikavanja

7. „PREVENCIJA KRONIČNIH BOLESTI“

Cilj: educirati polaznike o najčešćim kroničnim bolestima, čimbenicima rizika,  mogućnostima prevencije kroničnih nezaraznih bolesti, potrebi ranog otkrivanja bolesti  te važnosti usvajanja zdravih životnih navika u cilju sprječavanja bolesti. Poticanje na usvajanje zdravih životnih navika provodi se kroz module: pravilna prehrana, alkohol, pušenje, tjelesna aktivnost, stres.

Tematske cjeline:

 1. Kardiovaskularne bolesti
 2. Zloćudne bolesti

8. „ZDRAVSTVENA ISPRAVNOST HRANE“

Cilj: upoznati polaznike s pojmom zdravstvena ispravnosti, propisima koji to reguliraju,  načinu utvrđivanja MDK kao i načinu i rezultatima kontrole. U drugom dijelu upoznavanje s mehanizmima interne kontrole u procesu proizvodnje (HACCP) i procjeni rizika.

Tematske cjeline:

 1. Zdravstvena ispravnost
 2. Upravljanje postupcima pri proizvodnji hrane

9. „OKOLIŠ I ZDRAVLJE“

Cilj:  upoznavanje s  čimbenicima okoliša i njihovim utjecajem na zdravlje, podizanje svijesti o važnosti  okoliša za zdravlje i kvalitetu života, te upoznavanje s  mjerama za sprječavanje  štetnih utjecaja čimbenika okoliša na zdravlje ljudi.

Tematske cjeline:

 1. Priroda čimbenika okoliša i njihov utjecaj na zdravlje
 2. Sastavnice okoliša i njihov utjecaj na zdravlje ljudi
 3. Zaštita zdravlja od štetnih čimbenika okoliša

 

Kome se možete obratiti za više informacija?

Živjeti zdravoHrvatskom zavodu za javno zdravstvo

Služba za promicanje zdravlja

Rockefellerova 12

10000 Zagreb

Telefon: +385 1 4863 267

http://www.hzjz.hr

http://hzjz.hr/zivjeti-zdravo/

tvrtka prijatelj zdravlja