HIV/AIDS – smanjimo zablude, stigmu i diskriminaciju

Znanjem protiv stigme i diskriminacijeDanas, 30 godina nakon otkrića virusa HIV-a, oboljeli se susreću sa stigmom i diskriminacijom, koju često teže podnose nego fizičke posljedice bolesti. Stigmu definiramo kao pojavu koja negativno obilježava pojedinca u očima drugih ljudi. Diskriminacija znači odvajati, praviti razliku po socijalnim, rasnim, etničnim, vjerskim, individualnim, spolnim, jezičnim, starosnim ili drugima osobinama.

Strah od bolesti i zablude o načinima prijenosa virusa stvaraju predrasude prema ljudima koji imaju HIV bolest i prema pripadnicima skupina koje imaju veći rizik za obolijevanje.

Stigma i diskriminacija vezani uz HIV/AIDS najveće su smetnje prevenciji širenja virusa, osiguranja odgovarajuće njege, podrške i liječenja. Nastaju kao posljedice nerazumijevanja i neznanja o bolesti, mitova o prijenosu virusa i neodgovornog (senzacionalističkog) medijskog praćenja epidemije HIV/AIDS-a.

Znanje o rizicima i načinima zaštitite temelji su sprečavanja i suzbijanja bolesti, očuvanja i unapređenja zdravlja te važan doprinos smanjenju stigme.

U borbi protiv stigme i diskriminacije i Vi možete pomoći. Kako? Priključite se upoznavanju pravih činjenica o bolesti i širenju pravih informacija – Znanje pobjeđuje!

Mitovi i činjenice

MIT: HIV se prenosi kihanjem i kašljanjem; razgovorom; zagrljajem; rukovanjem.
ČINJENICA: HIV se ne prenosi socijalnim kontaktom. HIV se prenosi spolnim putem (vaginalnim, analnim, oralnim), krvlju (dijeljenjem pribora za intravensko ubrizgavanje droga) i s majke na dijete (tijekom trudnoće, poroda i dojenja).

MIT: Osobe koje su se zarazile HIV-om spolnim putem ili intravenskim korištenjem droga su dobile što su i zaslužile.
ČINJENICA: Nitko nije zaslužio niti jednu bolest, pa tako niti HIV infekciju, odnosno AIDS. Bolesti su dio ljudskog života, a zarazne bolesti se mogu prenositi sa zaraženih na nezaražene osobe. Dovoljan je jedan nepromišljeni rizični spolni kontakt ili samo jedno eksperimentiranje s intravenskim uzimanjem droge da se netko zarazi HIV-om ili drugom spolno prenosivom bolesti (infekcijom).

MIT: Osoba koja “puca od zdravlja” ne može biti zaražena HIV-om.
ČINJENICA: Osobe zaražene HIV-om više godina (10-15) ne moraju imati simptome, mogu se osjećati i izgledati zdravo prije nego što se razvije AIDS, a cijelo to vrijeme su zarazne za spolne partnere i za one s kime dijele pribor za intravensko korištenje droga.

HIV/AIDS - prema 0% stigme

Više o stigmi i diskriminaciji saznajte iz brošure na sljedećem linku:

Pojmovnik – HIV/AIDS, stigma i diskriminacija