Međunarodni dan mladih

Tema ovogodišnjeg Međunarodnog dana mladih je ” Put do 2030. godine: iskorjenjivanje siromaštva i postizanje održive potrošnje i proizvodnje” .

Cilj ovogodišnjeg Međunarodnog dana mladih je usvajanje Dnevnog reda za održivi razvoj 2030 koja je usredotočena na vodeće uloge mladih u osiguravanju iskorjenjivanja siromaštva i postizanje održivog razvoja kroz održivu potrošnju i proizvodnju. Događaj Međunarodnog dana mladih 2016. obilježavat će se diljem svijeta.

Godine 1999. u svojoj rezoluciji 54/120, Generalna skupština UN-a proglasila je 12. kolovoza Međunarodnim danom mladih koji daje priliku za slavlje stavova i inicijativa mladih. Proslave u sjedištu Ujedinjenih naroda i diljem svijeta prepoznat će važnost napora mladih, suradnju i sudjelovanje u provedbi Dnevnog reda 2030. održivog razvoja, a posebno ulogu mladih u osiguravanju iskorjenjivanja siromaštva i postizanja održivog razvoja.

IntlYouthDayAllLanguages01-1024x213

Održivi potrošnja podrazumijeva korištenje proizvoda i usluga koje zadovoljavaju osnovne potrebe zajednice uz očuvanje potrebe budućih generacija. Razvoj i promicanje pojedinačnih izbora i aktivnosti koje povećavaju ekološku učinkovitost potrošnje svih i smanjuje otpad i zagađenje od presudne je važnosti za pravedan socioekonomski razvoj. Ipak , mnogi mladi muškarci i žene suočavaju se s preprekama određenih zelenih izbora potrošnje. Te prepreke za održivi izbor potrošnje uključuju visoke cijene robe i usluga i nedostatak informacija o dostupnim izborima .

Povećanje učinkovitosti resursa kreće prema održivoj proizvodnji i može značajno doprinijeti zadovoljavanju osnovnih potreba svih ljudi, uključujući hranu, vodu i energiju, a i učiniti ih više dostupnim i pristupačnim za one koji žive u siromaštvu. Ulaganje u održivu proizvodnju stvara nova tržišta i mogućnosti zapošljavanja i pomaže osiguravanje socijalne uključenosti svih ljudi u društvima.

Promjene u načinima potrošnje također imaju potencijal doprinijeti iskorjenjivanju siromaštva. Održivi razvoj i stvaranje uvjeta koji omogućavaju prijelaz u zelenom gospodarstvu, često daju novi poticaj za gospodarski rast i veći udio potrošnje dodijeljeno društvenom razvoju, uključujući zdravstvo i obrazovanje.

Fokusirajući se na dimenzije društvenog razvoja i održive potrošnje i proizvodnje, ovogodišnja tema stavlja naglasak na međusektorski pristup održivosti i ogromne društvene, političke, ekonomske i ekološke veze potrebne kako bi se to postiglo.

Više na: https://www.un.org/development/desa/youth/international-youth-day-2016.html

http://www.un.org/esa/socdev/unyin/documents/Toolkit-IYD-2016.pdf

#YouthDay

#UnitedNationsYouth