Mobbing – što može učiniti poslodavac?

Kako bi se uopće spriječilo da do zlostavljanja na radnom mjestu dođe, potrebno je izraditi i zatim primijeniti preventivne programe za sprječavanje nasilja.

Takvi preventivni programi moraju:

 • biti izrađeni zajedničkim naporima uprave poduzeća/ustanove i predstavnika radnika,
 • biti primjenjivi na sve osobe koje su u bilo kakvoj vezi s poduzećem/ustanovom (uprava, radnici, klijenti, ostale ugovorne osobe),
 • jasno i jednostavnim jezikom definirati što se smatra mobbingom i drugim oblicima nasilja,
 • odrediti na koji će način radnici biti obaviješteni o potencijalnim rizicima nastanka mobbinga,
 • primjerom pokazati što se smatra mobbingom na radnom mjestu,
 • odrediti posljedice za nedozvoljeno ponašanje,
 • ohrabriti prijavljivanje mobbinga i drugih oblika nasilja,
 • omogućiti povjerljivu prijavu za to određenoj osobi/osobama (uvijek je bolje odrediti dvije osobe),
 • osigurati da nikakve represivne mjere ne mogu biti primijenjene protiv radnika koji prijavi mobbing,
 • točno odrediti postupanje u slučaju prijave kao i način rješavanja problema,
 • osigurati službe koje će pružiti potporu žrtvama mobbinga,
 • ponuditi povjerljive programe pomoći radnicima za rješavanje njihovih osobnih problema (ako i kad to zatraže),
 • osigurati i održavati tečajeve, seminare i sl. na kojima će se na različitim nivoima odgovornosti vježbati postupanje u slučajevima mobbinga/zlostavljanja,
 • osigurati nadzor nad provođenjem preventivnih programa i njihove primjene u praksi, te njihovu izmjenu ukoliko se za to pokaže potreba,
 • osigurati provođenje programa izmjenama i dopunama potrebnih propisa i pravilnika unutar samog poduzeća/ustanove.

Nekoliko općih savjeta što treba, a što ne treba raditi.

Treba:

 • ohrabrivati sve zaposlene da se na radnom mjestu međusobno odnose profesionalno i s poštovanjem,
 • osigurati nadzor koji uključuje i redovito izvješćivanje,
 • uputiti sve zaposlene da mobbing shvate ozbiljno,
 • pokušati riješiti problem prije nego situacija postane ozbiljna i otme se kontroli,
 • upoznati sve zaposlene s tim što se smatra mobbingom i kome se mogu obratiti za pomoć,
 • prema svim prigovorima i prijavama treba se odnositi ozbiljno i rješavati ih brzo i povjerljivo,
 • rukovoditelje treba educirati kako se treba odnositi prema prigovorima i u pojedinim situacijama te ih ohrabrivati da ispitaju situaciju i onda kada nisu dobili formalni prigovor,
 • osigurati sudjelovanje i „treće strane“ koja može pomoći razrješenju problema ako je to potrebno.

Ne treba:

 • ne obraćati pažnju i zanemarivati ili relativizirati potencijalni problem,
 • odlagati odluku (treba djelovati što je prije moguće).

U zakonodavstvu Hrvatske, pitanje mobbinga rješava se prema odredbama Zakona o radu (NN 93/2014), Zakona o zaštiti na radu (NN 71/2014) te Kaznenog zakona (NN 125/2011, 144/2012, 56/2015, 61/2015).

 

O mobbingu na radnom mjestu pročitajte i u članku: Mobbing – zlostavljanje na radnom mjestu