Obilježen Međunarodni dan djeteta!

Volonteri u parku obilježili Međunarodni dan djeteta

U četvrtak, 01. lipnja 2017. od 16:00 – 18:00 u parku u gradskom naselju Sopot, u Gradu Zagrebu obilježen je Međunarodni dan djeteta.

Aktivnosti koje su ovom prigodom provedene održane su u sklopu projekta „Živjeti zdravo“ sufinanciranog iz Europskog socijalnog fonda u organizaciji Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo, Nastavnog zavoda za javno zdravstvo dr. Andrija Štampar, Ureda za      zdravstvo Grada Zagreba, Hrvatskog Crvenog križa, Zdravstvenog Veleučilišta, Centra za rehabilitaciju Edukacijsko rehabilitacijskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, Stomatološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, Udruge Sunce, Udruge SportEduca, Udruge Ambidekster klub, Pilates Studija Tao i brojnih volontera.

Cilj ove akcije bio je podsjetiti sve građana na važnost brige o zdravlju djece i obitelji, kao i promicanje zdravih životnih navika socijalne integracije djece s teškoćama u razvoju i međugeneracijske solidarnosti. U tu svrhu, održane su sljedeće aktivnosti:

          Antropometrijska mjerenja,  mjerenje krvnog tlaka odraslim osobama, te savjetovanje o pravilnoj prehrani i tjelesnoj aktivnosti

          aktivnosti usmjerene na usvajanje navika pravilne prehrane: podjela zdravog obroka

          aktivnosti usmjerene na usvajanje navika tjelesne aktivnosti: motorički poligon, grupne igre s djecom (skakanje u vrećama, sportski trening djece sa i bez teškoća, sportske igre…) i odraslima (poligon za djecu i roditelje, sportske igre)

          aktivnosti usmjerene na socijalnu integraciju djece s teškoćama i međugeneracijsku solidarnost: zajednički sportski trening djece sa i bez teškoća, simulator poteškoća s kojima se suočavaju osobe starije životne dobi i sl.

          aktivnosti usmjerene na usvajanje prevladavanje straha od stomatologa i brigu o oralnom zdravlju: igre sa Zubić vilom

          informiranje i educiranje djece i odraslih o zdravim navikama i prepoznavanju rizika putem promidžbenih materijala

U akciji je sudjelovalo oko 200 djece i 120 odraslih osoba.