Početak mjeseca borbe protiv alkoholizma i drugih ovisnosti

Ovisnost je duševno, a ponekad i tjelesno stanje koje nastaje međudjelovanjem živog organizma i sredstva ovisnosti. Obilježavaju ga ponašanje i drugi duševni procesi koji uvijek uključuju prisilu za povremenim ili redovitim uzimanjem sredstva ovisnosti u namjeri da se doživi njegov učinak na duševne procese ili da se izbjegne nelagoda zbog odsutnosti takvog sredstva.

Razlikujemo ovisnost o drogama, drugim tvarima kao alkoholu i pušenju duhana, ili danas u sve prihvaćenijem širem smislu i ovisnost o video-igricama, klađenju, kockanju, internetu, jelu, kupovini i sl.

Uzimanjem sredstva ovisnosti dolazi u mozgu do aktivacije limbičnog sustava. Aktivacija tog sustava i podizanje razine neurotransmitora izaziva osjećaj ugode i nagrade, a osjećaj zadovoljstva motivira na ponavljanje ponašanja koje je doprinijelo ugodi.

Prema“ Izvješću o stanju droga u Europi u 2013. Trendovi i razvoj (EMCDDA)“ u nekim zemljama uporaba heroina, kokaina i kanabisa se smanjuje, no ukupno gledajući uporaba droga u Europi i dalje je visoka. U posljednjih godinu dana u Europi se zapaža sve veći broj novih droga što upućuje na činjenicu da politike kojima je cilj regulacija pitanja droga treba prilagoditi promjenjivim tržištima droga.

Osobna i obiteljska odgovornost za usvajanje zdravih ponašanja i navika ne može djelovati ako nema društvene, zakonske i političke podrške. Iako se upozoravajući na sredstva ovisnosti najčešće misli izravno na psihoaktivne droge, u kontekstu u kojem mladi žive i razvijaju se nužno je promatrati isprepletenost rizičnih ponašanja i čimbenike koji na njih utječu.

Za borbu protiv zlouporabe droga i problema vezanih uz zlouporabu droga koristi se velik broj preventivnih strategija. Ekološki i univerzalni pristup usmjeren je na čitavu populaciju, selektivna prevencija usmjerena je na ranjive skupine dok se indicirana prevencija fokusira na rizične pojedince. Okruženje u kojem mladi žive i provode svoje slobodno vrijeme može imati zaštitnu, ali i rizičnu ulogu. Uporaba ilegalnih droga, posebice stimulanata često je povezana s noćnim životom, pa se tako mladi ljudi koji posjećuju određene vrste događanja mogu upustiti u uživanje u drogama i alkoholu, koji zatim utječu na visok rizik od zdravstvenih problema, nesreća ili ozljeda.

Istraživanje na općoj populaciji (15 – 64 g.) u Hrvatskoj provedeno 2011. godine (Institut društvenih znanosti Ivo Pilar) pokazalo je kako je životna prevalencija konzumacije droga u Hrvatskoj 16%. Konzumaciju kanabisa barem jednom u životu prijavilo je 15,6% ispitanika, amfetamina 2,6%, a ecstasyja 2,5%. Druge droge (LSD, heroin, kokain i dr.) manje su zastupljene. Promicanje zdravog načina življenja, preventivne aktivnosti, probir, izvanbolnička i bolnička skrb o ovisnicima, rehabilitacija i resocijalizacija ovisnika, uz prateću zakonsku regulativu i znanstvena istraživanja, aktivnosti su s ciljem smanjenja broja ovisnika i štete nastale uporabom droga te pomak u pozitivnom smjeru.