Poligoni za tjelesnu aktivnost školske djece

U Republici Hrvatskoj je u školskoj godini 2014./2015. djelovalo 2055 osnovnih škola, od čega 860 matičnih i 1195 područnih škola. Od 860 matičnih osnovnih škola, njih čak 120 nije zadovoljavalo osnovne tehničke, materijalne i prostorne uvjete (nedostatak ili ograničena mogućnost korištenja sportske dvorane), te iz tog razloga nisu imale mogućnost provedbe zakonom propisane nastave Tjelesne i zdravstvene kulture (TZK) u cijelosti (tri sata tjedno). Kako bi osigurao jednake mogućnosti svim učenicima u redovitom sudjelovanju u tjelesnoj aktivnosti, kao i pomoć učiteljima u provedbi nastave TZK u nižim razredima osnovne škole u RH, Hrvatski zavod za javno zdravstvo (HZJZ) osmislio je projekt Poligon za tjelesnu aktivnost školske djece (Poligon). Osnovni alat korišten u ovom projektu je posebno osmišljen, višenamjenski skup kinezioloških pomagala (VSKP) koji se lako i brzo postavlja i uklanja, daje mogućnost izmjene i raznovrsnosti postavljanja elemenata na raznim mjestima (u prostoru i izvan prostora škole).

U sklopu provedbe Nacionalnog programa Živjeti zdravo (NP „ŽZ“) HZJZ je, uz pomoć Ministarstva zdravstva, osigurao sredstva za kupnju 120 VSKP-a te ih donirao svim matičnim osnovnim školama u Hrvatskoj koje nemaju sportsku dvoranu, a Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta i Agencija za odgoj i obrazovanje pomogli su pri provedbi edukacije školskih timova svih škola uključenih u ovaj projekt. Uz opisanu opremu, kao dodatna pomoć u korištenju, izrađen je priručnik (http://www.hzjz.hr/wp-content/uploads/2015/11/PRIRUCNIK-final.pdf).

Ovaj projekt predstavlja osvježenje nastavnog procesa i konkretnu mogućnost ublažavanja postojećih materijalno-prostornih problema brojnih škola. Cilj projekta bio je omogućiti školama bez sportske dvorane da provode nastavu tjelesne i zdravstvene kulture u prostorima škole (školska učionica, hol, hodnik ili neki drugi prostor) i izvan nje (u školskoj okolini). Nakon distribucije opreme, kontaktirane su sve škole kako bi im se ponudila podrška u vidu dodatne edukacije o korištenju dobivene opreme.

Rezultati provedbe

Evaluacija projekta provedena je pomoću tri online upitnika u svih 120 škola bez sportske dvorane. Upitnici su bili namijenjeni tročlanim školskim timovima (dva učitelja i jedan kineziolog), što je činilo uzorak od 360 učitelja.

Ciljevi evaluacije:
– vrednovanje uspješnosti u ostvarivanju projektnog cilja
– procjena zadovoljstva škola i timova korištenim VSKP-om te primjenjivosti istih u provedbi nastave TZK
– utvrđivanje prednosti i poteškoća u provedbi projekta na svim razinama (organizacija, oprema, provedena edukacija, priručnik).

Rezultati primjene novih kinezioloških pomagala ukazuju na:

– poboljšanje uvjeta i mogućnost provedbe nastave TZK u svim prostorima škole (otvorenim i zatvorenim)
– povećanje interesa učenika za nastavu
– redovita uporaba VSKP-a od strane učitelja i izvrsna reakcija učenika na novu opremu
– većina anketiranih učitelja procjenjuje da ovaj projekt može pomoći i unaprijediti kvalitetu nastave TZK i preporučuju njegovu provedbu u nižim razredima u svim osnovnim školama u RH.

Nastavak provedbe projekta

Projektne aktivnosti poligona za tjelesnu aktivnost školske djece nastavit će se provoditi u idućih šest godina (2017.-2022.) u okviru Operativnog programa „Učinkoviti ljudski potencijali“ sufinanciranog od Europskog socijalnog fonda za provedbu aktivnosti Nacionalnog programa „Živjeti zdravo“. U tom razdoblju se planira svim područnim osnovnim školama u Hrvatskoj koje nemaju sportsku dvoranu donirati istu takvu opremu za tjelesnu aktivnost.