Poziv na okrugli stol povodom 28. travnja – Svjetskog dana sigurnosti i zaštite zdravlja na radu

POZIV NA OKRUGLI STOL povodom 28. travnja – Svjetskog dana sigurnosti i zaštite zdravlja na radu

Zdravlje i okoliš dvije su teme koje moraju postati sastavnim dijelom svih strategija, normi i politika, na svim razinama, u svim područjima. Tako je određeno Parmskom deklaracijom, ključnim dokumentom o zaštit zdravlja, djece i okoliša koji su u gradu talijanske regije Emilije Romagne u ožujku 2010. potpisale 53 zemlje članice Europske regije Svjetske zdravstvene organizacije, među kojima i Republika Hrvatska.

Kvaliteta zraka, problem vlage i plijesni te dostupnost zdravstveno isparavne vode i adekvatan sanitarno-higijenski standard sanitarnih prostorija kritične su komponente školskog okoliša koji bi trebao školskoj djeci i školskom osoblju pružiti zdrav i ugodan ambijent za boravak i učenje u školi. Onečišćivači zraka u učionicama, neodgovarajuća temperatura i ventilacija te vlaga mogu doprinijeti nastanku niza zdravstvenih problema i stvarati osjećaj nelagode  koji može negativno utjecati na ishode učenja. Kakvo je stanje unutarnjeg okoliša u našim školama doznala je skupina znanstvenika koja je provela istraživanje zdravstveno-ekoloških indikatora u zatvorenim prostorima osnovnih škola na području RH. Rezultati istraživanja bit će predstavljeni na okruglom stolu

ZDRAVSTVENO – EKOLOŠKI ČIMBENICI U ŠKOLAMA

koji će se održati

u četvrtak, 28.4.2016., s početkom u 9.30 sati, u edukacijskom centru Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo,  Rockefellerova 7 u Zagrebu,

u organizaciji ustanove za obrazovanje odralih VOX VIVA i  Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo.

Istraživanje „Zdravstveno-ekološki čimbenici u osnovnim školama“ je provedeno u razdoblju od 2012.-2014., temeljem kriterija proiseklih iz 4 regionalna prioritetna cilja Parmske deklaracije.  Istraživanjem se nastojao steći uvid u stanje unutarnjeg okoliša i najvažnijih okolišnih čimbenika u hrvatskim  osnovnim  školama kako bi se identificirali okolišni pokazatelji rizika u školama i predložila smanjenja onih čimbenika koji mogu značajno utjecati na zdravlje djece i školskog osoblja.

Radno mjesto, obitelj i škola tri su primarne društvene zajednice te time najvažnije socijalne odrednice zdravlja. Zdravo školsko okruženje može izravno poboljšati zdravlje djece, unaprijediti učinkovitost učenja te je uvjet razvoja zdrave odrasle osobe. Zdravo radno okruženje uvjet je očuvanja mentalnog i fizičkog zdravlja, a zdrav radno aktivni čovjek preduvjet društvenog opstanka.

Aktivnošću organziranja okruglog stola ustanova za obrazovanje odraslih VOX VIVA i HZJZ pridružili su se institucijama širom zemlje i svijeta u obilježavanju Svjetskog dana sigurnosti i zaštite zdravlja na radu s ciljem promicanja kulture i zaštite zdravlja na radu koja može pridonijeti smanjenju razvoja bolesti povezanih s radom, a stvaranje koje, kroz učenje o zdravlju i životu u zdravom školskom okruženju, počinje još u djetinjstvu.

Očekujući vaš odaziv i dolazak, srdačno vas pozdravljamo!

Program okruglog stola možete pročitati ovdje.

VoxVVOX VIVA – ustanova za obrazovanje odraslih

ravnatelj:

Dražen Leš, dipl. ing.

Zagreb, 21.travnja 2016.