Pravila ponašanja prema osobama u invalidskim kolicima

Da bi se izjednačile mogućnosti za osobe s invaliditetom potrebno je znati, između ostalog, i kako ostvariti najadekvatniji kontakt. Posebice se to odnosi na osobe u invalidskim kolicima. 

Slijedeće sugestije pridonose boljoj komunikaciji s osobama koje se kreću pomoću invalidskih kolica: Najosnovnije? Usredotočite se na osobu, a ne na njen invaliditet. Pristojno je rukovati se s osobom s invaliditetom, pa čak i kad ova ima ograničene mogućnosti micanja ruku ili koristi protezu.

Prije nego priskočite u pomoć, uvijek pitajte osobu u kolicima želi li ona Vašu pomoć. Možda pomoć nije potrebna, ili je nepoželjna.

Nemojte se vješati ili naslanjati na nečija kolica. Ona su dijelom nečijeg osobnog prostora, pa ih se ne smije tresti, naslanjati se na njih itd.

Govorite izravno osobi u kolicima, ne nekome pokraj, kao da korisnik kolica ne postoji.

Ako će razgovor trajati više od nekoliko minuta, sjednite, kako bi došli u istu visinu očiju s osobom koja sjedi u invalidskim kolicima.

Nemojte ponižavati ili ponašati se zaštitnički prema osobi u kolicima time što ćete ju tapšati po glavi.

Kada nekome objašnjavate put, mislite na stvari kao što su udaljenost, gdje su udubljeni nogostupi ili postavljene rampe, vremenski uvjeti i fizičke prepreke koje mogu ometati kretanje.

Nemojte obeshrabrivati djecu u postavljanju pitanja osobi u kolicima o njezinim kolicima. Otvorena komunikacija pomaže u nestajanju predrasuda koje mogu dovesti do strahova ili zabluda.

Kada se osoba koja koristi kolica „prebaci“ iz njih u automobil ili na stolac, klupu, zahod, krevet…., nemojte maknuti kolica izvan njenog dohvata. Ako se ipak moraju maknuti iz nekog razloga, pitajte za mišljenje osobu koja koristi kolica.

U redu je koristiti izraze poput: „hodati pokraj“ ili „idemo se prošetati“ kad razgovarate s osobom u kolicima. Ona to shvaća kao izražavanje zamisli o kretanju u istom smjeru.

Ljudi koji koriste kolica različitih su fizičkih mogućnosti. Neke osobe koje rabe kolica mogu hodati uz pomoć ili na kraće udaljenosti. Oni koriste kolica jer im ona pomažu u očuvanju snage i za efikasnije kretanje.

Nemojte misliti o ljudima u kolicima kao o „bolesnima“.

Kolica se rabe kao pomoć osobama u prilagodbi ili za kompenzaciju kod oštećenja organa za kretanje, a koja mogu nastati i bez pojave zaraznih bolesti. Neki od uzroka mogu biti, npr.: oštećenje kralježnične moždine, moždani udar, amputacija, mišićna distrofija, cerebralna paraliza, multipla skleroza, dječja paraliza, bolesti srca, itd.

Pazite na svoje predrasude! Nemojte misliti kako je uporaba kolica tragedija. Kad su invalidska kolica dobro opremljena i odabrana, ona zapravo mogu značiti slobodu koja pruža korisniku mogućnost slobodnog kretanja i punog angažmana u životu.

Nemojte maziti pse vodiče ili druge životinje koje pomažu… One rade.

Više detalja o specifičnostima koje proizlaze iz korištenja invalidskih kolica možete naći na www.hupt.hr.