Prevencija raka dojke

Rak dojke najčešći je rak u žena. Broj novooboljelih u Europi je u porastu, ali je broj umrlih u padu. U Hrvatskoj je broj jednih i drugih žena u porastu. Pravi uzrok pojave raka dojke ne zna se. Poznati su neki rizični čimbenici: starija dob, rana pojava mjesečnice, rana menopauza, kasni prvi porođaj, mali broj rođene djece, žene koje su kratko dojile ili uopće nisu dojile, hormoni, prehrana s mnogo masnoća (mediteranska prehrana djeluje zaštitno), alkoholizam, pušenje, debljina, tjelesna neaktivnost, zračenje (posebice u pubertetu), stres, porodična anamneza raka (posebice majka i sestra). Na neke se čimbenike ne može djelovati pa je rana dijagnoza najvažnija za izlječenje. Samopregled dojki i mamografija najučinkovitije su mjere za rano otkrivanje bolesti.

Kontrola stanja dojki za svaku ženu treba postati rutina i obveza, isto kao i redoviti ginekološki pregled. U Hrvatskoj je prihvaćen sljedeći kalendar pretraga za pravovremeno otkrivanja raka dojke:

ž

Žene bez pojava raka dojke u bližoj rodbini

u dobi od 20 do 30 godina
– samopregled dojki jedanput mjesečno,
– klinički (kod kirurga ili ginekologa) i ultrazvučni (UZV) pregled svakih 1-2 godine,u dobi od 40 do 49 godina
– samopregled dojki jedanput mjesečno,
– klinički i UZV pregled jedanput godišnje,
– bazična mamografija (sljedeće mamografije svake dvije godine),

u dobi iznad 50 godina
– samopregled jedanput mjesečno,
– klinički i mamografski pregled jedanput godišnje,

žŽene s pojavom raka dojke bliže rodbine

– samopregled jedanput mjesečno,
– klinički i UZV pregledi jedanput godišnje nakon dvadesete godine života,
– prva mamografija s 35 godina, a potom svakih 1-2 godine,

žene s liječenim rakom dojke

– samopregled jedanput mjesečno,
– klinički i UZV pregled dva puta godišnje,
– mamografija jedanput godišnje.
Svaka žena treba znati čimbenike rizika te potrebu javljanja liječniku kad se nađe kvržica ili bilo koja promjena na grudima. Od liječnika treba zatražiti točnu uputu kako se pravilno obavlja samopregled dojki.

 

prevencija raka dojke