Projekt „Volonteri u parku“ za zdravije provođenje slobodnog vremena u parku

volonteri u parku logoProjekt “Volonteri u parku” provodi se u okviru Nacionalnog programa promicanja zdravlja “Živjeti zdravo”. Kroz komponentu Zdravlje i okoliš nastoji se pružiti najveća moguća razina podrške stanovnicima za provođenje zdravih stilova života kroz organizaciju okoline u kojoj živimo. „Volonteri u parku“, kao glavna aktivnost ove komponente, ima za cilj usvajanje zdravih stilova života, poticanje prosocijalnog ponašanja, socijalnu integraciju djece s teškoćama u razvoju, razvoj međugeneracijske solidarnosti te očuvanje životne okoline među djecom, mladima i odraslima u zajednici. Pružanjem podrške obiteljima s djecom kroz strukturiranu organizaciju slobodnog vremena i organizirana međugeneracijska druženja na otvorenom unutar sigurnog i zdravog okoliša u parkovima i dječjim igralištima, želi se senzibilizirati građane o potrebi očuvanja zdravlja i mijenjanju loših životnih navika.

Nacionalni program promicanja zdravlja „Živjeti zdravo“ usmjeren je poboljšanju zdravlja cijele populacije djelovanjem u lokalnoj zajednici. Program je kroz aktivnosti svojih 5 komponenata (Zdravstveno obrazovanje, Zdravlje i tjelesna aktivnost, Zdravlje i prehrana, Zdravlje i radno mjesto, Zdravlje i okoliš) namijenjen svim stanovnicima RH.

Aktivnosti promicanja zdravlja u slobodno vrijeme provode se u parkovima svih županija Republike Hrvatske na zabavan i opušten način kroz tematski prilagođene igre (sportske, učenja, kretanja, natjecateljske), zajedničko vježbanje, piknike, aktivnosti čišćenja parka od otpada, obilježavanje značajnih datuma (zdravlja, okoliša, školskih praznika i sl.), kreativne radionice i sl. Aktivnosti provode volonteri educirani u područjima promicanja zdravlja i očuvanja okoliša, te organizacije lokalne zajednice.

Kroz 2017. godinu planirano je intenziviranje provedbe opisanih aktivnosti. Naime, Nacionalni program „Živjeti zdravo“, kao projekt promicanja zdravlja, sufinanciran je sredstvima Europskog socijalnog fonda. Dobivena sredstva, u sklopu aktivnosti „Volonteri u parku“, utrošit će se na redovito provođenje aktivnosti promicanja zdravlja u zajednici sukladno kalendaru aktivnosti koji će biti javno dostupan za svaku županiju. Dio sredstava također će se uložiti u uređivanje po jednog oglednog parka u svakoj županiji. Parkovi, odnosno dječja igrališta, će se urediti sukladno potrebama pojedine županije, a prema smjernicama Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo i šest fakulteta Sveučilišta u Zagrebu; Medicinskim, Edukacijsko-rehabilitacijskim, Kineziološkim, Agronomskim, Arhitektonskim fakultetom i posebno Studijem dizajna, te Fakultetom strojarstva i brodogradnje.

Ključni partneri u provedbi aktivnosti su županijski zavodi za javno zdravstvo kao glavni koordinatori u svakoj županiji te Ministarstvo zdravlja, Ministarstvo zaštite okoliša i energetike, Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku, Ministarstvo unutarnjih poslova, Ured za udruge Vlade RH, volonterski centri, lokalne zajednice, kao i nevladine organizacije koje se bave promicanjem zdravlja.

Također, ovim putem pozivamo sve zainteresirane, društva, udruge i pojedince koji se žele uključiti da s nama sudjeluju u osiguravanju sigurnog i zdravog okruženja za velike i male.

Letak : “Volonteri u parku”

logo ESF