Rezultati ankete o spolnom ponašanju tijekom obilježavanja Svjetskog dana AIDS-a 2016.

Rezultati-ankete-o-spolnom-ponasanju-140x75Tijekom obilježavanja Svjetskog dana AIDS-a mladi koji su sudjelovali u preventivnim aktivnostima ispunjavali su anonimnu anketu o ponašanju vezanom uz spolno zdravlje. Anketa je sadržavala prilagođena pitanja iz međunarodnog Istraživanja o zdravstvenom ponašanju učenika u poglavlju Spolno zdravlje (Health Behaviour in School-aged Children, HBSC) u kojem je Hrvatska  dosad sudjelovala četiri puta.

U ovom malom istraživanju ukupno je sudjelovala 341 osoba, uglavnom učenici zagrebačkih srednjih medicinskih škola. Nešto više od tri četvrtine (78%) sudionika bilo je ženskog spola, njih 16% bilo je muškog spola te 6% sudionika nije odgovorilo na pitanje o spolu. Prosječna dob sudionika bila je 17 godina (raspon od 14 do 25 godina), pri čemu je najviše sudionika imalo 17 (45%) i 18 (40%) godina.

Od anketiranih osoba, njih 38% izjavilo je da su imali spolne odnose (među njima je bilo 79% žena i 21% muškaraca, no u uzorku je bilo oko 5 puta više žena).

Imali spolni odnos
Slika 1. Prikaz broja učenika i učenica s obzirom na iskustvo prvog spolnog odnosa (N=341)

 

Na pitanje s koliko su godina imali prvi spolni odnos, najviše ih je odgovorilo 16 godina (35%), zatim 17 godina (29%), te 15 godina (21%). Prosječna dob stupanja u prvi spolni odnos bila je 16 godina i za djevojke i za mladiće. Od onih koji su izjavili da su spolno aktivni, na pitanje jesu li pri zadnjem spolnom odnosu koristili kondom, pozitivno je odgovorilo oko dvije trećine (64%) sudionika, među kojima je bilo 70% žena i 21% muškaraca (9% sudionika nije odgovorilo na pitanje o spolu). Otprilike trećina sudionika (28%) odgovorila je negativno, tj.  pri zadnjem odnosu nisu koristili kondom, a među njima je bilo 19% muškaraca te 78% žena (3% sudionika nepoznatog je spola). 8% učenika i učenica nije bilo sigurno jesu li pri zadnjem spolnom odnosu koristili kondom.

Koristili kondom
Slika 2. Korištenje kondoma pri zadnjem spolnom odnosu (N=127)

 

Kao metodu kontracepcije partnera/ice prilikom posljednjeg spolnog odnosa, 7% sudionika navelo je oralnu hormonsku kontracepciju (kontracepcijske pilule), a čak 42% prekinuti snošaj, koji je nepouzdana metoda zaštite od neplanirane trudnoće. Dio sudionika (10%) naveo je da su koristili i neke druge kontracepcijske metode (primjerice apstinencija, metoda plodnih dana, metoda bazalne temperature, metoda cervikalne sluzi, dijafragma, hormonski flasteri, spermicidna sredstva).