Surfaj pametno: ljetna kampanja o spolnom i reproduktivnom zdravlju 2017.

S obzirom na to da je ljeto obično vrijeme odmora, opuštanja, češćeg druženja s nepoznatim ljudima, a time i češćih situacija neplaniranog i nezaštićenog spolnog odnosa i situacija koje nose veći rizik zaraze spolno prenosivim bolestima, cilj je kampanje skrenuti pozornost javnosti, a posebice mladih, na važnost odgovornog spolnog ponašanja i očuvanja spolnog i reproduktivnog, ali i općeg zdravlja.

Ključne poruke kampanje Surfaj pametno su:

Budi

Za sigurniji prvi spolni odnos – ne žuri se

Donosi pravilne odluke za zdravlje

Redovito obavljaj preventivne preglede

Ako si spolno aktivan/na – koristi kondom

Vjernost i odgovornost daju ti sigurnost

Porukama želimo podsjetiti javnost, a posebice mlade, da su edukacija, informiranje i odgovorno spolno ponašanje ključne sastavnice prevencije spolno prenosivih bolesti, uključujući infekciju HIV-om te zaštite spolnog i reproduktivnog zdravlja.

Kampanja koja traje od početka lipnja do kraja rujna se već tradicionalno provodi preventivnim porukama na svlačionicama i oglasnim panoima na kupalištima na petnaestak će lokacija na jadranskim plažama i zagrebačkom Jarunu. Slogan je „Surfaj pametno“, a vizual u obliku pojasa za spašavanje koji simbolično predstavlja i asocira na pomoć i zaštitu u središte stavlja internetsku platformu i mobilnu aplikaciju „Spolno zdravlje”, jer suvremena edukacija mladih nužno uključuje upotrebu modernih tehnologija kao što su digitalni mediji. Ovogodišnju kampanju su organizirali Hrvatski zavod za javno zdravstvo u suradnji s udrugom HUHIV i brojnim partnerima i suradnicima u okviru aktivnosti nacionalnog  programa „Živjeti zdravo“, koji sufinancira Europski socijalni fond. Kampanju su podržali Ministarstvo zdravstva, Ministarstvo znanosti i obrazovanja, zavodi za javno zdravstvo, Hrvatski crveni križ i udruga CroMSIC.

 

surfaj pametno-ljetna kampanja