Crijevne zaraze prenose se sve na isti način i to tako da se uzročnici bolesti zagađenim predmetima, hranom, pićem ili ... više