Debljina je bolest sadašnjice pandemijskih razmjera, koji postaje sve veći socio-ekonomski problem u svijetu. Broj prekomjerno teških i debelih osoba ... više