Danas, 30 godina nakon otkrića virusa HIV-a, oboljeli se susreću sa stigmom i diskriminacijom, koju često teže podnose nego fizičke ... više