U ovim okolnostima pojave novog koronavirusa i globalne epidemije bolesti COVID-19  savjeti za zaštitu od bolesti COVID-19 tijekom spolnih aktivnosti, ... više