Zaštita mentalnog zdravlja

Mentalno zdravlje dio je općeg zdravlja. Ono predstavlja važan resurs za pojedinca, obitelji i nacije. Mentalno zdravlje označava široki pojam ... više