U Republici Hrvatskoj je u školskoj godini 2014./2015. djelovalo 2055 osnovnih škola, od čega 860 matičnih i 1195 područnih škola. ... više