Uvijek pažljivo pročitajte upute i obratite pažnju na sva upozorenja za uporabu Zatvarajte poklopce/čepove na proizvodima kada nisu u  uporabi ... više