Upute o mjerama protiv raka

Opće upute za sprečavanje raka sastoje se od:   pridržavanja pravilnih životnih navika 1. ne pušiti 2. redovite obavljati fizičke ... više

Nacionalni programi ranog otkrivanja raka

Maligne bolesti jedan su od vodećih javnozdravstvenih problema u Republici Hrvatskoj te prepoznavši veličinu tog problema Vlada Republike Hrvatske usvojila ... više