Seksualno aktivnoj djevojci i ženi preporuča se redovite, preventivne ginekološke preglede i Papa test obavljati prema savjetu liječnika ovisno o ... više