Prema definiciji Organizacije za hranu i poljoprivredu (FAO) i Svjetske zdravstvene organizacije (WHO), probiotici su živi mikroorganizmi koji kada su ... više