Godišnji odmor i putovanja

Prije odlaska na duži put treba obratiti pažnju na nekoliko važnih preporuka. Prema nekim pokazateljima, oko 30% prometnih nezgoda uzrokovano ... više

S djecom na put

Putovanje s djecom, pogotovo onom malom, nikako nije bezgranično veselje – niti za roditelje, niti za suputnike. Djeca su na ... više

Putovanje zrakoplovom

Putovanje zrakoplovom ima neke svoje osobitosti. Tijelo je izloženo okolišnim i fiziološkim stresovima u koje spadaju sniženi barometarski tlak i ... više

Ebola – informacije za putnike

Što je ebola? Ebola je rijetka, ozbiljna i često smrtonosna bolest koju uzrokuje virus ebole. Prenosi se izravnim kontaktom s ... više