Ebola – informacije za putnike

Što je ebola? Ebola je rijetka, ozbiljna i često smrtonosna bolest koju uzrokuje virus ebole. Prenosi se izravnim kontaktom s ... više