Izravan ili posredan dodir sa životinjama ili insektima može prouzročiti više raznih zaraznih bolesti. Do toga može doći ubodom insekta, ... više