Zaštita od hladnoće

Briga za zdravlje kad nastupe hladnoće

Hladnoća može nepovoljno utjecati na zdravlje i uzrokovati smrzotine koje prvo zahvaćaju nos, uške i prste. Pravilnim postupanjem i pripremom se može spriječiti ili bitno umanjiti posljedice koje te vremenske pojave mogu prouzročiti.

Više informacija i edukativno informativni materijal o zaštiti od hladnoće u člancima “Zaštita od hladnoće, smrzotine – upozorenja” i “Ozebline, smrzotine, hladnoća i zdravlje”.