< Nazad

Probiotici

Prema definiciji Organizacije za hranu i poljoprivredu (FAO) i Svjetske zdravstvene organizacije (SZO, engl. WHO), probiotici su živi mikroorganizmi koji, kada se primijene u odgovarajućim dozama, imaju koristan učinak na zdravlje domaćina.